Theo chúng tôi:

<   Về nhà đi

Bơi Lội

Synchronized swimming is a kind of sport where both individual and team performances can be executed. The artistic side of such sport shows is very significant. That’s why synchronized swimming swimsuits for competitions should convey the sense of the whole performance. The colors, prints and number of crystals can be quite various.

và khác 1

Cuộc Thi Bơi
Cuộc thi Bơi Elf, pic 1

₫210

áo cho bơi lội
Cuộc thi Bơi Pixie, pic 1

₫225

áo cho bơi lội
Cuộc thi Bơi cổ Tích, pic 1

₫225

áo cho bơi lội
Cuộc thi Bơi thành Phố, pic 1

₫225

áo cho bơi lội
Cuộc thi Bơi Safari, pic 1

₫225

áo cho bơi lội

Theo chúng tôi:

Quality of Our RG Leotards
Quality of Our RG Leotards
Khâu lượng cao

Tất cả khâu được thực hiện trên máy móc. Ba lượng cao kiểm soát

Cơ thể đo cho một phù hợp hoàn hảo là dễ dàng để làm cho việc sử dụng hướng dẫn của chúng tôi