Theo chúng tôi:

<   Về nhà đi

Trượt Băng Đeo

To become a professional figure skater, sportsmen and sportswomen need many items, such as professional ice skates, figure skating costumes for training, costumes for competitions etc. As a rule, a whole equipment is very expensive, and it takes a long time to find everything a skater needs. There is a great number of ice skating outfits for performances and practice on ice rink. The most basic types are: coveralls, training suits, competition dresses, jackets, t-shirts. skirts, headbands, thermal underwear and others.

Trang Phục thi đấu, Rose, pic 1

₫332

trượt băng ăn
Trang Phục thi đấu, Anita, pic 1

₫242

trượt băng ăn
Trang Phục thi đấu, Chicago, pic 1

₫189

trượt băng ăn
Trang Phục thi đấu, Lapland, pic 1

₫197

trượt băng ăn
Trang Phục thi đấu, Lựu Hoa, pic 1

₫287

trượt băng ăn
Trang Phục thi đấu, Sao Đêm, hình 1

₫242

trượt băng ăn
Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng tắt áo sơ mi "bụi Sao", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng tắt áo sơ mi "bụi Sao", pic 2

₫48

"BĂNG NHÓM" bộ sưu tập
Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng áo "Trăng hiệp sĩ", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng áo "Trăng hiệp sĩ", pic 2

₫63

"BĂNG NHÓM" bộ sưu tập
Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục của "ai ca", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục của "ai ca", pic 2

₫105

"BĂNG NHÓM" bộ sưu tập
Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng cuộn-cổ áo len "Silver surfer", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng cuộn-cổ áo len "Silver surfer", pic 2

₫60

Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục "Fox", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục "Fox", pic 2

₫114

"BĂNG NHÓM" bộ sưu tập
Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục "Oracle", pic 1 Trượt băng Huấn luyện quần Áo, trượt băng trang phục "Oracle", pic 2

₫105

"BĂNG NHÓM" bộ sưu tập

Theo chúng tôi:

Quality of Our RG Leotards
Quality of Our RG Leotards
Khâu lượng cao

Tất cả khâu được thực hiện trên máy móc. Ba lượng cao kiểm soát

Cơ thể đo cho một phù hợp hoàn hảo là dễ dàng để làm cho việc sử dụng hướng dẫn của chúng tôi